Targi Pracy 2018

Jedna trzecia polskich studentów ma stałą pracę, kolejne 30% pracuje dorywczo, tylko jedna piąta studiujących w ogóle nie szuka zatrudnienia – wynika z raportu „Student w pracy 2017”. Nic więc dziwnego, że wciąż staramy się pomagać studentom znajdować jak najlepsze posady. Dlatego też 8 listopada organizujemy kolejne Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Serdecznie zapraszamy do rozmów ze studentami i pracodawcami.

Praca i studia dzienne? Jak najbardziej!

Już 65% pracujących studentów ma stałe zatrudnienie. Większość z nich to studenci studiów stacjonarnych (72%).  Ponad 40% z tych studentów ma umowę o pracę. To więcej niż w 2016 roku! Przeszło 50% aktywnych zawodowo studentów ma umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Znakomita większość pracujących studentów to uczący się w trybie stacjonarnym!

Młodzi ludzie doskonale umieją pogodzić naukę z pracą. Średnio zarabiają 14,20 PLN na godzinę, a chcieliby 2 razy więcej. Studentów do pracy motywuje właśnie głównie brak pieniędzy (84%), ale ponad połowa deklaruje, że chce pracować, by zdobyć cenne doświadczenie.

Internet wciąż jest najbardziej popularnym wśród młodych ludzi źródłem poszukiwania pracy, ale wzrasta tu rola portali społecznościowych. Spada natomiast  popularność specjalistycznych ogłoszeń. Najpopularniejsze branże w 2017 roku to Zdrowie i uroda, Handel i Sprzedaż oraz Bankowość/ Finanse/Ubezpieczenia.

Absolwent UŁ – finanse, ekonomia, administracja…

Każdego roku Uniwersytet Łódzki śledzi losy swoich absolwentów. Zazwyczaj nie mogą oni narzekać na brak pracy. Z danych pochodzących z lipca br. wynika, że zatrudnionych zostało  85,2% całej populacji absolwentów rocznika 2016/2017.

Wśród absolwentów studiów stacjonarnych, jako pracujących określiło się około 82%, a wśród studentów studiów niestacjonarnych – 95%. Wśród kończących studia I stopnia pracę deklarowało około 73% badanych przy prawie 94% i 97% odpowiednio dla absolwentów studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Najwięcej naszych absolwentów pracuje w branży finansowej, podatkowej i księgowości (przeszło 34%). Spora grupa zatrudniona jest również w administracji i sprzedaży (25%). Na kolejnych miejscach jest marketing/reklama/zarzadzanie (niemal11%), logistyka/spedycja/dystrybucja (9,4%), a także posady związane z wykształceniem informatycznym (9,1%).

8 listopada szukamy wspólnie pracy!

Na Targach Pracy na Uniwersytecie Łódzkim będzie można porozmawiać z przedstawicielami kilkudziesięciu firm z wielu branż. Na studentów czekają praktyki, staże, a na najbardziej zmotywowanych – zatrudnienie! Zrobimy też bezpłatnie zdjęcie do CV, a nawet pomożemy je napisać! Nasi doradcy zawodowi mogą też podpowiedzieć, po konsultacji, drogę zawodową, której kandydat do tej pory zupełnie nie brał pod uwagę.

Spotykamy się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 22/26). Targi rozpoczną się o 9:00 i potrwają go godz. 15:00. Informacje na temat tegorocznych Targów Pracy aktualizujemy pod tym linkiem.


Źródła: Job Square „Student w pracy 2016” i „Student w pracy 2017” (raporty badawcze), Ekonomiczne Losy Absolwentów UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ