SPECLANG

Coroczna międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniu języków obcych oraz języków specjalistycznych w kontekście rynku pracy.

Wydarzenie co roku gromadzi renomowanych przedstawicieli świata nauki i biznesu. Ci drudzy pojawiają się na sesjach nie tylko w roli obserwatorów, ale również sami występują jako prelegenci. Zakres tematyczny wystąpień obejmuje m.in. nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, języki specjalistyczne w programach nauczania, kształcenie nauczycieli, współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym, zorientowane na potrzeby rynku pracy kierunki studiów neofilologicznych, propedeutykę języków fachowych na studiach neofilologicznych i języki specjalistyczne w przekładzie.

Równolegle do sesji naukowych odbywają się targi kompetencji skierowane do studentów z udziałem przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego: ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Dotychczas zorganizowane zostały dwie edycje konferencji: w marcu 2016 r. oraz listopadzie 2017 r.