Rada

Współpraca w ramach Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ ma na celu stworzenie efektywnej platformy porozumienia w zakresie tworzenia wysokiej jakości dorobku naukowego, usprawniania procesów edukacyjnych, uaktywnienia kontaktów biznesowych i podejmowania działań promocyjno-marketingowych. W ten sposób środowisko akademickie i biznesowe mogą efektywnie i racjonalnie wykorzystać posiadane zasoby i potencjał oraz wpłynąć na poprawę jakości bazy naukowo-edukacyjnej w Łodzi i regionie łódzkim. W skład Rady Biznesu i Pracodawców wchodzą przedstawiciele sektora przedsiębiorstw, mediów oraz instytucji publicznych działających w Łodzi i regionie łódzkim oraz Władze Dziekańskie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Poprzez członkostwo w Radzie Biznesu i Pracodawców stają się oni oficjalnym Partnerem Wydziału Filologicznego UŁ.

Rozwój i innowacje

 • wymiana doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami na różnych płaszczyznach i forach (wspólne konferencje, seminaria, warsztaty, wykłady i panele dyskusyjne),
 • prowadzenie wspólnej edukacji,
 • współtworzenie programów dydaktycznych adekwatnych do potrzeb rynku,
 • zlecenie przez Pracodawcę prac badawczych i dyplomowych (licencjackich, magisterskich lub doktorskich) związanych z aktualnymi potrzebami przedsiębiorstwa.

Inwestycja w kadry

 • seminaria i wykłady eksperckie skierowane do pracodawców w ramach programu „UŁ dla Pracodawców” oraz Wykładów Eksperckich na Wydziale Filologicznym UŁ,
 • dostęp do potencjalnie najlepszych absolwentów poprzez praktyki i staże dla najzdolniejszych studentów,
 • bezpłatne usługi świadczone w ramach praktyk studenckich przez najlepszych studentów (np. tłumaczenia ustne i pisemne, mediacja językowa),
 • szeroko zakrojonego wsparcie dla procesów rekrutacyjnych obejmujących studentów oraz absolwentów.

Prestiż i doskonała promocja

 • tytuł Partnera Wydziału Filologicznego UŁ
 • dostęp do kanałów informacyjno-promocyjnych bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • dostęp do przestrzeni reklamowej na terenie Uczelni oraz Wydziału bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • informacja o firmie na stronach www Uczelni, Wydziału oraz poszczególnych kierunków,
 • wspólne wydarzenia specjalne popularyzujące i promujące firmę oraz Wydział.