Rada Biznesu

Wydział

Jako jedyny wydział Uniwersytetu Łódzkiego pod niezmienioną nazwą Wydział Filologiczny funkcjonuje już od 60 lat. W tym czasie bardzo rozwinął się naukowo, organizacyjnie i wielokrotnie poszerzał swoją ofertę dydaktyczną. Obecnie Wydział Filologiczny UŁ kształci na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Wydział Filologiczny UŁ to 15 języków w ramach 50 nowoczesnych kierunków studiów na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych:

 • polski
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • włoski
 • hiszpański
 • rosyjski
 • ukraiński
 • bułgarski
 • serbski
 • słoweński
 • turecki
 • szwedzki
 • holenderski
 • łaciński

Wydział Filologiczny UŁ to blisko 5800 studentów, a w tym ponad 680 magistrów i 670 licencjatów rocznie, blisko 500 pracowników naukowych i dydaktycznych, 19 studenckich kół naukowych, ponad 1300 publikacji rocznie, 26 międzynarodowych programów badawczych, 35 konferencji międzynarodowych i krajowych rocznie.