Moduł „Komunikacja w biznesie”

Z początkiem semestru letniego 2018 studenci Wydziału Filologicznego UŁ otrzymali możliwość udziału w interesujących zajęciach praktycznych skumulowanych w ramach modułu „Komunikacja w biznesie”.

30-godzinny moduł jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli firm. Studenci, wybierając właśnie te zajęcia, decydują się na rozwój swoich kompetencji społecznych, które przez pracodawców określane są jako najbardziej pożądane.

Podczas zajęć prowadzonych wyłącznie przez praktyków – przedstawicieli firm partnerskich Wydziału Filologicznego – studenci nauczą się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiedzą się, jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje czy np. prowadzić negocjacje – tłumaczy dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska, pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. współpracy z biznesem i pracodawcami.

 

W ramach modułu „Komunikacja w biznesie” proponujemy m.in. następujące warsztaty/wykłady:

 • Strategie komunikacji, planowanie komunikacji z otoczeniem
 • Przygotowanie i prowadzenie prezentacji / Formy komunikacji interpersonalnej w biznesie
 • Zarządzanie projektami w międzynarodowym otoczeniu
 • Manager sprzedaży
 • Zarządzanie projektami
 • Nowatorskie formy komunikacji w biznesie – rola i kierunki rozwoju
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Komunikacja biznesowa w Internecie
 • Proces rekrutacji od kuchni
 • Jak napisać dobrze CV i zostać zauważonym?
 • Symulacja rozmowy rekrutacyjnej – jak się do niej przygotować?
 • Komunikacja w biznesie międzynarodowym
 • Komunikacja i współpraca w sieci Enterprise Europe Network
 • Social Media
 • Analityka webowa

Zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem uczestników i prowadzących. Spore zainteresowanie zaobserwowano już w momencie zapisów – limit 40 miejsc został wypełniony w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia rejestracji.