Kontakt

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

+48 42 665 51 06
+48 42 665 52 54


dr hab. prof. nadzw. UŁ Artur Gałkowski
Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ ds. współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym
dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. współpracy z biznesem i pracodawcami